szukaj książki

 

kategorie

Podstawy geodezji inż. standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości

Podstawy geodezji inż. standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości
Cena detaliczna: 55.00 zł
Cena w promocji: 52.25 zł
Oszczędzasz: 2.75 zł /-5%/
autor:Andrzej Jagielski
wydawnictwo:Wydawnictwo GEODPIS Andrzej Jagielski
isbn:978-83-922884-9-7
stron:494
wydanie:2012
rok wydania:2012
format:16X23cm

Słowo wstępne:
Według zamysłu autora problematyka poruszona w niniejszym podręczniku ma stanowić
wprowadzenie Czytelnika do przedmiotu geodezja inżynieryjna, nauczanego w technikach geodezyjnych i wykładanego na wydziałach geodezyjnych wyższych uczelni technicznych. Jest to ważny dział geodezji, zajmujący się wybranymi zagadnieniami z zakresu praktycznych zastosowań pomiarów i opracowań geodezyjnych do rozwiązywania określonych zagadnień projektowych i realizacyjnych w poszczególnych dziedzinach nauki, techniki i gospodarki, a szczególnie w różnych rodzajach budownictwa i w przemyśle.
Treść rozdziału 1 obejmuje omówienie podstawowych zadań geodezji inżynieryjnej i udziału związanych z nią technik pomiarowych w poszczególnych etapach procesów inwestycyjnych oraz obsłudze i monitoringu funkcjonujących obiektów budowlanych i przemysłowych. W trakcie planowania inwestycji nieodzowne są podkłady mapowe, a szczególnie określony typ mapy tematycznej, zwany mapą do celów projektowych. Do
projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych przydatne są również inne materiały geodezyjne w formie analogowej lub cyfrowej, przybierające przeważnie postać profilów, przekrojów terenu i budowli oraz wizualizacje w postaci obrazów perspektywicznych i numerycznych modeli terenu zbudowanych przy użyciu technik komputerowych. Procesy inwestycyjne oraz ich obsługa geodezyjna muszą być prowadzone w oparciu o liczne przepisy prawne, geodezyjne standardy techniczne, specyfikacje oraz normy scharakteryzowane pokrótce w rozdziale pierwszym tego podręcznika, jednak bez uwzględnienia zmian opisanych w rozdz. 5.
Rozdział 2 został poświęcony pomiarom realizacyjnym, będących wg normy PN-73/N-99310 zespołem czynności geodezyjnych, których celem jest wyznaczenie w terenie przestrzennego położenia obiektów projektowanych, uzyskania zgodności kształtów wymiarów realizowanych obiektów z danymi projektów technicznych oraz kontrolowanie zgodności, położenia, kształtu i wymiarów obiektów budowlanych z danymi planu realizacyjnego i projektu technicznego.
Rozdział 3 odnosi się do tyczenia elementów osi tras, ze szczególnym uwzględnieniem tras dróg kołowych, których elementami geometrycznymi w planie są odcinki proste, łuki kołowe i krzywe przejściowe, zaś w profilu - proste o zadanym spadku i łuki pionowe, będące składnikami niwelety.
W rozdziale 4 zostały wyszczególnione podstawowe metody obliczania objętości mas ziemnych tworzących określone budowle, przeważnie w formie nasypów bądź wykopów lub stanowiących pryzmy materiału przeznaczonego do wykonania robót ziemnych.
W tym miejscu autor pragnie wyrazić serdecznie podziękowanie panu prof. Janowi
Gocałowi - opiniodawcy rozdziałów 1 - 4 za pozytywną ocenę podręcznika i cenne wskazania dotyczące ulepszenia jego treści.
W rozdziale 5 omówiono zmiany obowiązujących w geodezji standardów technicznych, związane z wprowadzeniem w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
która z kolei wywołała istotne przemiany wielu przepisów w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zawartych w niej delegacji w formie rozporządzeń.
Praca nad tekstem książki została ukończona w grudniu 2012 r.
Andrzej Jagielski
zobacz spis treści

koszyk

jest pusty

logowanie

Start  |   Nowości  |   Wydawnictwo  |   Regulamin  |   Promocje  |   Dystrybucja  |   Kontakt  |  
Copyright © Geodezja Jagielski